-=Jfk=- Tour & Trip

รวมทริปท่องเที่ยว เดินทาง บันทึกไว้กันลืม :P

ทริป ในประเทศ

สุดสัปดาห์ Centara Villa Samui 16-18 มีนา 55

น่าน - ดอยภูคา - ดอยเสมอดาว อช.ศรีน่าน -นาน้อย เขื่อนสิริกิต ( 17-19 กพ.55)

ทริป ต่างประเทศ

พารถไปงดเหล้าเข้าพรรษา ที่มาเลย์ ( ปีนัง - Cameron Highland 14-18 กค.54)

Back To-=Jfk=- Touring Corner

www.2jfk.com

มีข้อแนะนำ หรือ ข้อมูลนะนำได้ครับ

jfk@2jfk.com