-=Jfk=- Cyber Clinic

รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ และ คำถาม-คำตอบ
ที่น่าสนใจ ด้านสุขภาพมาฝากกัน

โรคที่น่าสนใจ

โรคผื่นพิษจากด้วงก้นกระดก(แมลง เฟรชชี่) (Paederus Dermatitis)
ครรภ์เป็นพิษ (Toxemia Of Pregnancy)
ไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) 

เรื่องราวสุขภาพที่ควรรู้

การให้วัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งตามโปรแกรมและ วัคซีนเสริมพิเศษ

 

เรื่องราวสุขภาพที่ไม่ควรรู้ แต่มักอยากจะรู้กัน:P

กระเทยแท้ (Hermaphroditism)

 

มีปัญหาเพิ่มเติม เมลล์มาคุยกันได้ ครับ

www.2jfk.com