-=Jfk=- Cyber Clinic

 กระเทย (Hermaphroditism)

หมายถึงเป็นคนที่เกิดมามีอวัยวะเพศ ที่มีลักษณะของเพศชายและหญิง อยู่ด้วยกัน ทั้ง 2 เพศหรือ ลักษณะก้ำกึ่ง กันแยกไม่ชัดว่าเป็นชายหรือหญิง
ซึ่งจริงๆแล้ว ในขั้นตอนพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์ จะมีพัฒนาการของอวัยวะส่วนนี้ มาคล้ายกันทั้ง 2 เพศ ก่อน แต่พอตัวอ่อนโต ขึ้นอวัยวะดังกล่าว จึงจะเปลี่ยนรูปร่างไปเด่นชัดตามเพศของตัวเอง โดยส่วนที่ เติบโตเป็นตัว อวัยวะเพศชาย(Penis) จะเติบโตไปเป็น คลิตอริส(Clitoris) ของเพศหญิง (ซึ่งขนาดเล็กกว่า และส่วนที่จะเป็นถุงอัณฑะของเพศชาย จะไปเป็นส่วน แคมนอก(Labia Majora) และบางส่วนของหัวเหน่า(Mon Pubis)
การจะพิสูจน์ เพศของบุคคลเหล่านี้ ให้ทราบแน่ชัด จะต้องทำการเจาะดูโครโมโซม เพื่อบ่งชี้เพศให้ชัดเจน จะได้ไม่สับสน ตอนโตภายหลัง โดยถ้าโครโมโซมเพศเป็น XX หมายถึง เป็นเพศหญิง และ ถ้า XY หมายถึงเป็นเพศชาย

ตัวอย่างกระเทยแท้

(เป็นคนไข้เด็กที่เจอตั้งแต่แรกเกิด ที่พิสูจน์โครโมโซมแล้ว เป็นชาย (XY)

ท่านอนหงาย

ท่านอนคว่ำ

สังเกต
ตัวอวัยวะเพศชาย จะมีขนาดเล็กกว่าปกติ จนทำให้ดูคล้าย กับ คลิตอริสของเพศหญิง ที่มีขนาดใหญ่(Giant Clitoris) และส่วนของถุงอัณฑะ จะดูคล้ายกับ แคมนอกของเพศหญิง Case นี้เป็นภาพถ่ายล่าสุดตอน นี้ อายุ ประมาณ 4 ขวบ ลักษณะความเป็นชายเด่นชัดขึ้น กว่าตอนแรกเกิดซึ่งแยกกันยากมาก ตอนนั้น Penisเป็นตุ่มเล็กๆเท่านั้น แต่ตอนนี้ยังเห็นร่องรอย ของร่องใต้อวัยวะเพศที่ในเพศหญิงจะเปิดเป็นช่องคลอด ให้เห็นได้ค่อนข้างชัด (ซึ่งปกติร่องนี้ ในเพศชายจะต้องปิดไปจนหมดก่อนเกิด ถ้าปิดไม่หมดจะทำให้เกิดมีรูเปิดของท่อปัสสาวะทางด้านใต้ของอวัยวะเพศ(Hypospadias) ซึ่ง ก็ผ่าตัดแก้ไขได้ภายหลัง แต่อาจจะทำให้อวัยเพศ ใช้งานได้ดีไม่เต็มที่

มีปัญหาเพิ่มเติม เมลล์มาคุยกันได้ ครับ

jfk@2jfk.com

Back to -=Jfk=- Cyber Clinic

www.2jfk.com