-=Jfk=- Joke Corner

.

มารู้จักอวัยวะต่างๆ ของเรากัน
อันนี้ จาก FWM นิรนามขอบคุณผู้สร้างสรรค์ ที่น่ารักด้วยครับ

มีปัญหาเพิ่มเติม เมลล์มาคุยกันได้ ครับ
jfk@2jfk.com
Back to -=Jfk=- Joke Corner
www.2jfk.com