-=Jfk=- Trekking Corner

14 Eight-Thousander
14 ยอดเขาของโลกที่สูงเกิน 8000 เมตร

ยอดเขาที่สูงเกิน 8000 เมตรในโลกนี้ ที่สำรวจพบ มีรวมทั้งหมด 14 ยอด
และ 14 ยอดนี้ อยู่ในเอเชียทั้งหมด โดยอยู่ในส่วนของ เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขา Karakoram (ซึ่งจริงๆแล้ว ก็เป็นส่วนนึงของเทือกเขา หิมาลัย (Great Himalayan ) เช่นกัน มาไล่ตามลำดับความสูงกันเลย

อันดับ 1 Everest รอยต่อ เนปาล และ ธิเบต(จีน) ความสูง 8848 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรก เมื่อ 29 พค. 1953
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 3684 คน

อันดับ 2 K2 อยู่ที่ รอยต่อ ปากีสถาน และ ธิเบต(จีน) ความสูง 8611เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรก เมื่อ 31 กรกฏา 1954
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 284 คน

อันดับ 3 Kangchenjunga อยู่ที่รอยต่อ เนปาล และ อินเดีย ความสูง 8586 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรก เมื่อ 25 พค. 1955
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 209 คน

อันดับ 4 Lhotse อยู่ที่รอยต่อ เนปาล และ ธิเบต(จีน) ความสูง 8516 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรก เมื่อ 18 พค. 1956
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 221 คน

อันดับ 5 Makalu อยู่ที่ รอยต่อ เนปาล และ ธิเบต(จีน) ความสูง 8485เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 15 พค. 1955
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 234 คน

อันดับ 6 Cho Oyu อยู่ที่รอยต่อ เนปาล และ ธิเบต(จีน) ความสูง 8201 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 19 ตค. 1954
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 2668 คน

อันดับ 7 Dhaulagiri 1 อยู่ ใน เนปาล ความสูง 8167 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 13 พค. 1960
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 358 คน

อันดับ 8 Manaslu อยู่ใน เนปาล ความสูง 8163 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 9 พค. 1956
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 297 คน

อันดับ 9 Nanga Parbat อยู่ใน ปากีสถาน ความสูง 8126 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 3 กค. 1953
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 287 คน

อันดับ 10 Annapurna 1 อยู่ใน เนปาล ความสูง 8091 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 3 มิย. 1950
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 153 คน

อันดับ 11 Gasherbrum 1 (Hiden Peak ) อยู่ที่รอยต่อ ปากีสถาน และ ธิเบต(จีน) ความสูง 8080 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 5 กค. 1958
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 265 คน

อันดับ 12 Broad Peak อยู่ที่รอยต่อ ปากีสถาน และ ธิเบต(จีน)ความสูง 8051 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 9 มิย. 1957
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 359 คน

อันดับ 13 Gasherbrum 2 อยู่ที่รอยต่อ ปากีสถาน และ ธิเบต(จีน) ความสูง 8034 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 7 กค. 1956
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 =836 คน

อันดับ 14 Shichapangma อยู่ที่ ธิเบต(จีน) ความสูง 8027 เมตร
ถูกพิชิตครั้งแรกโดย เมื่อ 2 พค. 1964
จำนวนคนที่ขึ้นถึงยอด รวมถึง มิย. 2008 = 274 คน

ตาราง สถิติที่น่าสนใจ (จาก Wikepedia)

จากตาราง จะเห็นได้ว่า จาก 14 ยอดที่สูงเกิน 8000 ของโลก
ยอดที่มีคนขึ้นไปมากที่สุด ก็คือยอดที่สูงสุด หรือ Everest ซึ่งมีคนขึ้นไปแล้วเกือบ 4 พันคน
รองมาคือ Cho Oyu (โชยุ) ซึ่งเป็นยอดสูงอันดับ 6 ที่ตามหลัง Everest อยู่ราวๆ หนึ่งพันคน ( เนื่องจากเป็นยอดที่เกิน 8 พันที่ว่ากันว่าปีนง่ายสุด และกลุ่มผมเคยมีแผนจะไปกันในปี 2013 แต่ว่า ค่า Permit (ใบอนุญาติในการปีนเขา) ที่ขึ้นราคาจาก คนล่ะ 1500 $ หรือ 45000 บาท มาเป็น 8500 $ หรือ กว่า 250000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทาง ธิเบตเก็บขึ้นแพงมาก ทำให้โครงการ ต้องชะงักกันไป และ อาจจะส่งผลต่อยอดการปีน Cho Oyu ลดลงมาบ้าง)

ที่น่าแปลกใจ คือ ยอดการปีน Annapurna ซึ่งเป็นยอด 8 พันแรก ที่ถูกพิชิต และ ตัว ABC หรือ Annapurna Base Camp ของที่นี่ ถือเป็น Trek ยอดนิยม รองจาก EBC แต่กลับมียอดคนพิชิต น้อยสุดแค่ 153 คน
เมื่อดูจากรูปทรงของภูเขา แล้วการปีนคงค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นหน้าผาหินชัน และเมื่อดูไปที่อัตราการตาย พบว่า Annapurna มีอัตราการตายสูงสุดในการขึ้นยอด คือ อยู่ที่เกือบ 40% ในขณะที่ Everest อยู่ที่แค่ 6% เท่านั้น ส่วนยอดเขา ที่มีอัตราการตาย อยู่ในลำดับ 2-3 คือ K2 และ Nanga Parbat อยู่ที่ราวๆ 22 -23% แม้ว่า K2 จะถูกยกให้เป็นยอดเขาที่ ปีนยากที่สุด
ส่วนยอดเขาที่ปีนยากสุด และอันตรายสุด ก็คือ K2 ยอดสูงอันดับสอง ซึ่งจะเห็นว่า ในระยะแรกก่อนปี 1990 นั่น อัตราตายต่อ คนประสบความสำเร็จ นี่ กว่า 40% หรือเกือบครึ่ง แต่ ในทุกๆยอด จะเห็นว่าอัตราการตาย หลังปี 1990 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากความสะดวกของเส้นทาง การจัดการ และอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมากนั่นเอง ทำให้คนปีนเขารุ่นหลังๆ พิชิตยอดสูงได้ง่ายกว่าคนรุ่นบุกเบิกมากมาย

ข้อโต้แย้ง ว่า ยอดเขา Everest เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกจริงหรือ

แม้ว่า จะรู้กันดีอยู่แล้วว่ายอด ของ Everst เป็นจุดที่สูงที่สุด ของโลกคือ อยู่สูง 8848 หรือ 8850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

แต่ความสูงของภูเขา ถ้าวัดเป็นความสูงของตัวภูเขา จริงๆ ตั้งแต่ฐานภูเขาที่พื้นดินถึงยอด นั้น แช้มป์ภูเขาที่มีความสูงจากพื้นดินที่ฐานไปถึงยอดมากที่สุด คือ Mt McKinley ที่ยอดเขา อยู่ที่ระดับความสูง 6,194  m เหนือระดับน้ำทะเลแต่ ภูเขานี้ ตั้งอยู่บนที่ราบที่สูง 300-900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หรือ เฉลี่ย 600 เมตร ดังนั้น ความสูง วัดจากฐานถึงยอดเขา จะสูงเฉลี่ยประมาณ 5600 เมตร
ในขณะที่ Everest ตั้งอยู่บนที่ราบสูงธิเบต ซึ่ง อยู่ที่ระดับ 4200-5200 เมตร หรือ เฉลี่ย 4700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดังนั้นความสูงจากฐาน ถึงยอดของ Everet จึงอยู่ที่ระดับประมาณ 3,650 เมตร ถึง 4,650 เมตร หรือ เฉลี่ย เท่ากับ 4150 เมตรเท่านั้น

ในขณะที่ ถ้านับตั้งแต่ฐานของภูเขาจริงๆไปถึงยอด โดยไม่คำนึงว่าฐานอยู่บนดินหรือไม่ แช้มป์จะเป็นของ Mt.Mauna Kea ใน ฮาวาย โดยยอดเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 4205 เมตร แต่ถ้าวัดจากฐาน ถึงยอดจะสูงมากกว่r 10,200 เมตร เนื่องจากภูเขานี้ ที่ฐานที่จมอยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทร อีกกว่า 6 กิโลเมตร

จุดสูงสุดของโลก ถ้าไม่วัดจากระดับน้ำทะเล แต่ว่า เปลี่ยนไปวัดจากจุดศูนย์กลางของโลกแทน แช้มป์ได้แก่ ยอดเขา Chmborazo ใน Ecuador ซึ่งยอดมันสูงจาก ระดับน้ำทะเล แค่ 2,168 เมตร แต่ว่า อยู่ห่างจากศูนย์กลางของโลก 6,384.4  km(กิโลเมตร) ในขณะที่ ยอดของ Everest อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลก 6,382.3 km (น้อยกว่า 2.1 กม.) เนื่องจากโลกเราป่อง ออกตรงกลาง แถวศูนย์สูตร มีระยะห่าง จากศูนย์กลางโลก มากกว่า แถวขั้วโลกหรือ ส่วนอยู่อยู่ห่างออกไป

สถิติที่น่าสนใจอื่นๆ ของการปีนยอดเขา ที่สูงเกิน 8000 เมตรของโลก

คนที่ พิชิต ยอดเขา ที่สูง เกิน 8000 เมตร ได้เป็นคนแรก ของโลก คือ Maurice Herzog และ Louis Lachenal โดยขึ้นยอด Annapurna 1 ได้เมื่อ 3 มิถุนา 1950

คนที่พิชิต 8-Thousander ครบ 14 ยอดเป็นคนแรกของโลก คือ Reinhold Messner คนเหล็กจากอิตาลี ทำได้ครบ ในปี 1986 และที่น่าทึ่งก็คือ Messner พิชิตยอดเขาทั้ง 14 โดยไม่ได้ใช้ อ๊อกซิเจนช่วยด้วย

สำหรับ Messner เค้าที่มีเรื่องราว ที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะ ดราม่าในการปีนเขา Nanga Parba ในปี 1970 กับทีม และน้องชาย แล้ว พลัดหลง กับน้องชาย ท่ามกลางพายุหิมะ ขณะที่ติดบนยอด โดยไม่มีเต็นต์และแค้มป์ ที่เค้าคิดว่าถูกหิมะถล่มพัดกระเด็นแยกไป ไม่พบตัว หลังจากตามหาและ พยายามช่วยตัวเองอยู่ 6 วัน กว่าจะกลับถึงแค้มป์ เค้าโดนหิมะกัดจนต้องตัดนิ้วเท้าไป 6 นิ้ว ทำให้ปีนภูเขาหินต่อได้ไม่ดีนัก เลยหันไปปีนเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะแทน จนพิชิต14 ยอดเขาสูงสุดของโลก ได้ครบเป็นคนแรกของโลกในปี 1986 เป็นคนแรกของโลก เรื่องราวของเค้าได้ถูกไปสร้างเป็นภาพยนต์ เรื่อง Nanga Parbat ออกฉายเมื่อเดือนกรกฏาคม 2010 คนนี้น่าติดตาม เรื่องราว เค้าน่าสนใจหลายอย่าง ไว้ว่างๆ จะรวบรวมเรื่องของเค้าอีกที

คนที่สอง ที่พิชิต ครบ14 ยอด คือ Jerzy Kukuczka เก็บได้ครบหมด หนึ่งปีให้หลัง คือปี 1987

คนที่สอง ที่พิชิตยอดเขาสูง ทั้ง 14 ยอดครบโดยไม่ได้ใช้อ๊อกซิเจน เช่นเดียวกับ Messner คือ Erhard Loretan ซึ่งกว่าจะเก็บทำได้ครบ ก็ในปี 1995 หรือ 9 ปี หลัง Messner

หญิงคนแรกที่ปีนครบ 14 ยอด เป็นคนแรก นี่มีปัญหาให้ถกเถียงกัน เมื่อ
Oh Eun Sun จากเกาหลีใต้ เคลมว่าปีนได้ครบ 14 ยอด เมื่อสามารถพิชิต Annapurna 1 ได้เป็นยอดสุดท้าย ใน วันที่ 27 เมษา 2010 แต่จากการตรวจสอบ แล้วพบว่า การปีนยอด Kangchenjunga ในปี 2009 ของเธอไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าประสบความสำเร็จจริง จึงทำให้สถิติของเธอไม่ได้รับการยอมรับ

และในเวลาการปีนที่ช่วงทับซ้อนกัน คือ วันที่ 17 เมษายน 2010 Annapurna เช่นเดียวกัน Edurne Pasaban สาวชาวสเปนที่พิชิตยอดแรก ด้วยการขึ้น Everest ในปี 2001 ก็เก็บยอด ที่ 13 ของเธอได้ที่นี่
หลังจากพิชิตยอด ที่ 13 แล้ว เธอเดินทางต่อไปยัง ธิเบตของจีน ต่อทันที และหลังจากนั้นเพียง 1 เดือน คือในวันที่ 17 พฤษภาคม 2010 เธอก็เก็บยอด Shichapangma ยอดเขาที่ต่ำสุดในบรรดา 14 ยอดทั้งหมดในธิเบต ได้สำเร็จ และได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้ Edurne Pasaban เป็นหญิงคนแรกของโลก ที่พิชิต 8-Thousander ได้ครบ 14 ยอด

หญิงคนแรกที่ พิชิตยอดทั้ง 14ยอด ได้โดยไม่ใช้อ๊อกซิเจนช่วย คือ Gerlinde Kaltenbrunner ทำได้ ในเดือน สิงหาคม 2011 นี่เอง

สถิติล่าสุดถึงปี 2011 มีผู้พิชิต 8-Thousander ครบ 14 ยอดได้แล้วทั้งหมด 27 คน (ในจำนวนนี้เป็นชาว อิตาลี และ เกาหลีใต้ ถึงชาติละ 4 คน และ คาซัคสถาน , สเปน ,โปแลนด์ ชาติละ3 คน)

คนที่ปีนยอดเขาสูงเกิน 8000 มากครั้งที่สุด(แต่ไม่ครบทั้ง 14 ยอด) คือ Phurba Tashi ชาวเนปาลปีนมาแล้ว 26 ครั้ง ตั้งแต่ปี 1998-2011
อันดับสองที่ตามมาคือ Juanito Oiarzabal ปีนมาแล้ว 25 ครั้ง ในช่วงปี 1985-2011

Back To-=Jfk=- Trekking Corner

www.2jfk.com

มีข้อแนะนำ หรือ ข้อมูลนะนำได้ครับ

jfk@2jfk.com